АНАЛИЗ на резултатите от целево проучване сред общините за идентифициране устройствения статут на сегрегираните зони (гета) с концентрация на ромско население

24 януари 2017 | 19:07