Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предпри

06 юли 2017 | 10:25

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка на офис мебели по програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП, между България и Сърбия, България и Македония и България и Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

 Крайният срок за подаване на оферти е 07.08.2017, 17.00 ч. местно време.

 Тръжното досие е на разположение на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu.

Допълнителна информация, както и отговори на въпроси, свързани с тръжната процедура, ще бъдат публикувани на гореспоменатите интернет страници.

  • Прикачени файлове (1)
    Тръжно досие
Прикачени файлове (1)