33 проекта по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция получиха безвъзмездна финансова помощ

Бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег България – Турция, финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ 2014 – 2020, получиха договорите си за безвъзмездна финансова помощ на церемония в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.