Посещение на обекти по ОПРР 2007-2013

Експерти на Европейската комисия и МРРБ инспектираха проекти, реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 в Пловдив и Асеновград