Предоставянето на кадастрални услуги на гражданите в София ще се подобри чрез разкриването на изнесени офиси в районните администрации