Продължава работата в тунела "Ечемишка"

Работата се извършва при 24-часова пълна мобилизация