Семинар на тема „Интелигентни градове“

Организирано от Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална и градска политика“, в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Мрежата за градско развитие, събитие се проведе в Пловдив и събра представители на институциите и експерти от 39-те града в България, подпомагани със средства на ЕС за интегрирано и устойчиво градско развитие през периода 2014-2020.