След приключилия ремонт на тунел „Ечемишка“ съоръжението е изцяло проходимо

След приключилия ремонт на тунел „Ечемишка“ съоръжението е изцяло проходимо