Зам.-министър Деница Николова: До 2023 г. ще модернизираме и обновим образователната инфраструктура в страната

Зам.-министър Деница Николова: До 2023 г. ще модернизираме и обновим образователната инфраструктура в страната