Зам.-министър Малина Крумова: Трябва да се търсят иновативни решения за финансиране и изграждане на стратегическата инфраструктура като двигател на икономическия растеж

Зам.-министър Малина Крумова: Трябва да се търсят иновативни решения за финансиране и изграждане на стратегическата инфраструктура като двигател на икономическия растеж