Заместник-министър Деница Николова, заедно с ректора на Технически университет – София проф. дмт. инж. Георги Михов поставиха началото на проект за цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на висшето учебно заведение

Заместник-министър Деница Николова, заедно с ректора на Технически университет – София проф. дмт. инж. Георги Михов поставиха началото на проект за цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на висшето учебно заведение