Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 - Лица за контакт

Управляващ орган 
Управляващ орган на Европейските програми за териториално сътрудничество с Гърция
в Министерство на икономиката и развитието на Република Гърция
Бул. „Георгикис Схолис“, 65, 57001 Солун, Гърция
тел: +30 2310 469600 факс: +30 2310 469602
interreg@mou.gr 

Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България
тел: +359 2 9405 487 

Десислава Михайлова
тел: + 359 (2) 9405 550
DMihaylova@mrrb.government.bg 

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова
Тел: + 359 (2) 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg