Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - бивша югославска република Македония за 2014 - 2020 г. по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ - Новини и обяви