Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020 - Новини и обяви

Покани за набиране на проектни предложения

Първа покана за проектни предложения:
Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 31.07.2015 г.
Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук.

Втора покана за проектни предложения:
Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 13.05.2016 г.
Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук.

Трета покана за проектни предложения:
Поканата ще бъде отворена за подаване на проектни предложения в периода 01.03.2017 – 30.06.2017 г.
Информация във връзка с третата покана за проектни предложения може да намерите тук.