Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Документи

  • Прикачени файлове (12)
    Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 2017-01-31 11:58:08
    Резюме на програмата 2017-01-31 11:58:12
    Приложения 2017-01-31 11:58:15
    Насоки за българските кандидати в първа покана за проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество 2017-01-31 11:58:18
    „Насоки за отчитане на разходите по програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” за програмния период 2014–2020 година“ 2017-01-31 11:58:21
    Списък на управляващите органи в България и на институциите, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество и за издаване на писма за подкрепа“ (актуализиран на 26.01.2017 г.) 2017-02-10 15:28:40
    Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми 2017-04-28 11:04:02
    Документи за Договор за национално съфинансиране по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020“ 2017-10-25 14:53:26
    Приложение - документи за ПНК 2017-10-25 14:53:59
    Контролни листове IV.6.1-20 ( контрольори ПНК) 2017-10-25 14:54:22
    Информация (от октомври 2017 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2017-10-31 17:08:16
    Списък Контрольори 2018 2018-01-18 16:48:12
Прикачени файлове (12)