Министър

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кристина Сидорова, относно ремонт на републикански път ΙΙΙ – 403, участък с. Агатово – с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово
23 февруари 2018 | 13:33
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Никола Динков, относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево
23 февруари 2018 | 13:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно рехабилитация на път III-623 Извор – Лобош – Земен
23 февруари 2018 | 13:10
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Ахмед Ахмедов и Ихсан Хаккъ, относно Рехабилитация на път III-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих
23 февруари 2018 | 13:07
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно адекватност на хипотезите, при които се издават безплатни винетни стикери
23 февруари 2018 | 13:04
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Йордан Младенов, относно предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура в област Пазарджик
16 февруари 2018 | 13:02
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Милко Недялков, относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020
16 февруари 2018 | 12:58
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Симеон Симеонов, относно рехабилитация и ремонт на пътен участък
16 февруари 2018 | 12:56
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Пенчо Милков, относно ремонт на мостово съоръжение в центъра на с. Басарбово, община Русе
09 февруари 2018 | 11:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно незаконното строителство в село Ново Паничарево
09 февруари 2018 | 11:22
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Станислав Иванов Владимиров, относно ремонта на път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово
09 февруари 2018 | 11:20
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно съоръжението, намиращо се на 83+200 км от републикански път I-6 на територията на област Перник
09 февруари 2018 | 11:16