Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно обезопасяване на българските магистрали
04 май 2018 | 18:30
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г.
04 май 2018 | 18:28
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно състоянието на ограничителните (обезопасителните) системи по българските пътища
04 май 2018 | 18:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен н.п. Любомир Бонев, Димитър Данчев, относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър
04 май 2018 | 17:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник
04 май 2018 | 17:06
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно Предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020
04 май 2018 | 16:59
Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Иван Иванов, ПГ на БСП за България относно актуално състояние по изпълнението на „Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр. Шумен“ по договор с гарантиран резулта
04 май 2018 | 16:53
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Валентин Ламбев, относно осигуряване на безопасността на път I-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, община Велико Търново
04 май 2018 | 16:52
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Атанас Стоянов, относно откриване на ГКПП „Клепало“ между Република България и Република Македония
04 май 2018 | 16:46
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Филип Попов, Цветан Топчиев, ПГ на БСП за България относно изграждане на обходен път на гр. Брегово
04 май 2018 | 16:45
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Севим Али, ПГ на ДПС относно рехабилитация на републикански път I-7, км 189+300, до път III-7006, км 202+290, от разклона за Садово и Везенково, в посока Върбица
04 май 2018 | 16:32
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Дора Янкова, относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе
04 май 2018 | 16:22