Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Антон Кутев, относно мерките, предприети от МРРБ за осигуряване на водоснабдяване на селищните образования Панорама I и Панорама II, разположени по протежението на международен път I-9-Е87
15 декември 2017 | 11:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Теодора Георгиева относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град
15 декември 2017 | 11:01
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Александър Паунов, относно тежкото финансово състояние на „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД
15 декември 2017 | 10:57
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Александър Паунов, относно неизплатени по договор средства от ГУСВ – ЕАД, на подизпълнители
15 декември 2017 | 10:55
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев, относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци
01 декември 2017 | 15:09
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно мост над река Ябланица, част от Републикански път II-63
01 декември 2017 | 15:06
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Тодор Байчев, относно актуализиране на избирателните списъци в системата на ГРАО
01 декември 2017 | 15:03
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Валентин Ламбев, относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през с. Шереметя, община Велико Търново участък от републикански път I-4
01 декември 2017 | 15:01
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Крум Зарков, ПГ на „БСП за БЪЛГАРИЯ“, относно: Действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство по спиране на делата за т.нар. “царски имоти”
01 декември 2017 | 14:51
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Светла Бъчварова, Николай Пенев ПГ „БСП за България“, относно Изпълнение на програмата на правителството за периода 2017-2021 г.
01 декември 2017 | 14:48
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Мартин Тинчев, относно нуждата от рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица-Пирдоп-II етап
01 декември 2017 | 14:42
Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Васил Антонов, ПГ на БСП за България относно: Предприети действия и наложени административнонаказателни мерки във връзка с установени стойности на нитрати и манган в питейната вода в населени места от област Пл
01 декември 2017 | 14:39