Парламентарен контрол

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кольо Милев и Таско Ерменков, относно състоянието на републикански път II-53, участъка Бяла – гр. Сливен
09 февруари 2018 | 11:14
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Иванов, относно ремонт на Републикански път III-7003
09 февруари 2018 | 11:11
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Петър Петров, относно писмо на жители от с.Медвен, общ.Котел, касаещо снабдяването с питейна вода
02 февруари 2018 | 15:01
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Адлен Шевкед и Ахмед Ахмедов, относно регистрация по Закона за гражданската регистрация
26 януари 2018 | 14:58
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Танер Али, относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен Централен район и зам.-кмета по "Устройство на територията и строителството" Община Бургас
26 януари 2018 | 14:56
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Красимир Богданов, относно увеличаване на цената на водата в населени места от община Мездра
26 януари 2018 | 14:28
Отговор от министър Николай Нанков на въпрос, зададен от народните представители Георги Стоилов, Крум Зарков и Пенчо Милков, относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район
26 януари 2018 | 14:26
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Антон Кутев, относно мерките, предприети от МРРБ за осигуряване на водоснабдяване на селищните образования Панорама I и Панорама II, разположени по протежението на международен път I-9-Е87
15 декември 2017 | 11:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Теодора Георгиева относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град
15 декември 2017 | 11:01
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Александър Паунов, относно тежкото финансово състояние на „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД
15 декември 2017 | 10:57
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Александър Паунов, относно неизплатени по договор средства от ГУСВ – ЕАД, на подизпълнители
15 декември 2017 | 10:55
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев, относно път ІІІ-306 Луковит - Червен Бряг - Чомаковци - Кнежа, участък Червен бряг - Чомаковци
01 декември 2017 | 15:09