Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Александров, относно зимно поддържане на пътната мрежа в общините
03 ноември 2017 | 17:03
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Александров, относно готовност за зимния сезон на пътищата в страната от Агенция „Пътна инфраструктура“
03 ноември 2017 | 17:01
Отговор от министър Нанков на въпрос от н.п. Тодор Байчев, относно: правена ли е справка с Контролно-техническата инспекция за броя на земеделската техника и какъв е броят на издадените разрешителни за движение на извънгабаритни пътни превозни средства
03 ноември 2017 | 16:55
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, община Приморско, и бездействието на общинската и държавната администрация
03 ноември 2017 | 16:52
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Валентинов Иванов, относно връзка на път I-7 Силистра – Шумен, с автомагистрала „Хемус“
27 октомври 2017 | 16:40
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Генов, относно готовността на Агенция „Пътна инфраструктура” за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на РПМ
27 октомври 2017 | 16:38
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Манол Трифонов Генов, относно разширяване на околовръстен път на град Пловдив от пътен възел Царацово до връзката с пътя Пловдив – Асеновград
27 октомври 2017 | 16:32
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Ивайлов Ченчев, относно прекратено подаване на питейна вода в село Бърложница, община Сливница, област Софийска
27 октомври 2017 | 16:19
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев, относно авариралия през месец февруари 2017 г. понтонен мост на река Искър при село Искър, община Голянци, област Плевен, и необходимостта от спешни действия
27 октомври 2017 | 16:14
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Манол Генов, относно изоставането на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове
27 октомври 2017 | 16:11
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Христо Проданов, относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ – 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните
27 октомври 2017 | 16:07
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Йорданов и н.п. Манол Генов, относно изграждане на мост, всързващ ул. „Копривщица“ и бул. „България“ – град Пловдив
27 октомври 2017 | 16:02