Парламентарен контрол

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов и Николай Иванов, относно политиката в Северозападен район на България по пътната инфраструктура
29 септември 2017 | 13:22
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора
19 септември 2017 | 16:27
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Стефан Бурджев относно стопанисване на общински път II-13 село Долни Луковит, път III-137, участък път II-13 село Долни Луковит
19 септември 2017 | 16:17
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кристина Сидорова относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в община Севлиево
19 септември 2017 | 16:16
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Иванов, относно водната криза в град Плиска
19 септември 2017 | 16:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност
19 септември 2017 | 16:11
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Елхан Кълков относно бедствено състояние на свлачището на кв. 33, кв. 34, с. Плетена, община Сатовча
19 септември 2017 | 16:09
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Красимир Янков относно ВиК Добрич АД
19 септември 2017 | 16:07
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков относно ремонт на третокласен път III-5504 – част от РПМ, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, община Гълъбово
19 септември 2017 | 15:20
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно извършване на основен ремонт на част от Републикански път III-5031 Опан – Гълъбово
19 септември 2017 | 15:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Петър Кънев, относно път Царево – Малко Търново от км 56+860 до км 114+0,60
19 септември 2017 | 14:57
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Дора Янкова, относно управление на ВиК Асоциация – Смолян
19 септември 2017 | 14:54