Парламентарен контрол

Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Йорданов, Илиян Тимчев, относно състоянието на път II-81 София – Лом, участък Монтана - Лом
23 март 2018 | 14:18
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Дора Янкова относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", гр. Девин
23 март 2018 | 14:17
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Весела Лечева, относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново
23 март 2018 | 14:12
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков, относно етапа на изпълнение на обхода на град Поморие
23 март 2018 | 13:59
Отговор на министър Нанков на въпрос от н.п. Дора Янкова относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики
23 март 2018 | 13:59
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева, Галя Василева, Ася Пеева и Иван Вълков, относно състоянието на път II-99 в отсечката между Царево и Малко Търново
23 март 2018 | 13:48
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Виолета Желева и Никола Динков, относно състояние на питейната вода в Хасково и региона
23 март 2018 | 13:29
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кристина Сидорова, относно ремонт на републикански път ΙΙΙ – 403, участък с. Агатово – с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово
23 февруари 2018 | 13:33
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Никола Динков, относно ремонт на Републикански път I-8 в участъка от км 371+680 до км 372+240 в района от гр. Свиленград към с. Капитан Андреево
23 февруари 2018 | 13:13
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно рехабилитация на път III-623 Извор – Лобош – Земен
23 февруари 2018 | 13:10
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Ахмед Ахмедов и Ихсан Хаккъ, относно Рехабилитация на път III-702 Пристое – Подайва – Къпиновци – Лъвино – Исперих
23 февруари 2018 | 13:07
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Георги Гьоков, относно адекватност на хипотезите, при които се издават безплатни винетни стикери
23 февруари 2018 | 13:04