Парламентарен контрол

Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Йордан Младенов, относно предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура в област Пазарджик
16 февруари 2018 | 13:02
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Милко Недялков, относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020
16 февруари 2018 | 12:58
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Симеон Симеонов, относно рехабилитация и ремонт на пътен участък
16 февруари 2018 | 12:56
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Пенчо Милков, относно ремонт на мостово съоръжение в центъра на с. Басарбово, община Русе
09 февруари 2018 | 11:25
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Николай Тишев, относно незаконното строителство в село Ново Паничарево
09 февруари 2018 | 11:22
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Станислав Иванов Владимиров, относно ремонта на път I-1 от кв. „Княжево“ до пътен възел Даскалово
09 февруари 2018 | 11:20
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Любомир Бонев, относно съоръжението, намиращо се на 83+200 км от републикански път I-6 на територията на област Перник
09 февруари 2018 | 11:16
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Кольо Милев и Таско Ерменков, относно състоянието на републикански път II-53, участъка Бяла – гр. Сливен
09 февруари 2018 | 11:14
Отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Иван Иванов, относно ремонт на Републикански път III-7003
09 февруари 2018 | 11:11
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Петър Петров, относно писмо на жители от с.Медвен, общ.Котел, касаещо снабдяването с питейна вода
02 февруари 2018 | 15:01
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Адлен Шевкед и Ахмед Ахмедов, относно регистрация по Закона за гражданската регистрация
26 януари 2018 | 14:58
Писмен отговор от министър Нанков на въпрос, зададен от н.п. Танер Али, относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен Централен район и зам.-кмета по "Устройство на територията и строителството" Община Бургас
26 януари 2018 | 14:56