Министър Нанков пред "Стандарт": Винетките за леки коли няма да поскъпват

Министър Нанков пред "Стандарт": Винетките за леки коли няма да поскъпват

10 август 2017 | 10:34

От 2018-а чакаме над 33 млн. лв. приходи от по-високата цена на еднодневните стикери за тирове


Над 33 млн. лв. са прогнозните приходи от еднодневни винетки за тирове след планираното им увеличение от 2018 г., показват прогнозните данни на Агенция „Пътна инфраструктура". Точната стойност на новите стикери за превозни средства над 3,5 тона все още е обект на изчисления. В момента единичната им цена е 21 лв., но дори и малко оскъпяване ще доведе до чувствителен приход заради големия брой продажби – над 1 милион през 2016 г.


Поскъпването на тези винетки от Нова година е резервен вариант, ако обжалвания продължават да блокират внедряването на тол системата. Цените на стикерите за леки автомобили категорично няма да се вдигат. Целта на електронното плащане за използване на републиканската пътна мрежа е да се въведе по-справедлив модел и по-тежките автомобили, които амортизират повече асфалта, да плащат повече. По данни за 2016 г., общо са продадени 6 813 455 винетки, като приходите от тях възлизат на общо 326 837 238 лв. Прави впечатление, че най-голям е приходът от годишните винетки на леките автомобили - 177 288 655 лв. Следващият по размер приход е от седмичните винетки за леки коли - 41 031 420 лв. От тях са продадени 2 735 428 стикера с единична цена 15 лв. На трето място по продажби се нареждат дневните винетки за тежкотоварни автомобили.


Важно е да се отбележи, че постъпленията от продажбата на винетки се изразходват единствено за рехабилитация на републиканската пътна мрежа. При въвеждането на тол системата, постъпленията от тежкотоварния трафик ще могат да се харчат не само за рехабилитация на съществуващи пътни участъци, но и за изграждането на изцяло нови. Така пътният сектор ще премине към пълна самоиздръжка. И заделяните в момента от бюджета милиони за пътища ще могат да се изразходват целево за други приоритети на правителството. След като тол системата заработи, ще се приложи принципът „който амортизира повече, плаща повече". Целта е пътният сектор да бъде издържан от тежкотоварния трафик и приходите само през първата година след въвеждането на системата да бъдат с 661 млн. лв. повече. При тол системата тежкотоварните превозни средства над 3,5 т ще заплащат тол такса, а автомобилите до 3,5 тона ще продължат да плащат винетка, която обаче ще е електронна и няма да е по-скъпа.


При разработването и внедряването на тол системата ще бъдат отчетени и различни фактори, като тежест, изминато разстояние, категория на превозното средство и часови пояси, които ще окажат влияние върху размера на таксата за преминаване. Предвижда се също и възможността за заявяване и предплащане на маршрут. Заложен е гъвкав модел на тарифиране и правене на политики, като целта е приходите в АПИ да бъдат увеличени поне 3 пъти. Обхватът на пътищата, за преминаването по които ще се заплаща такса, и тарифният модел ще бъдат определени с решение на Министерския съвет. Те ще бъдат гъвкави и ще могат да се променят както по време на изпълнението на договора с избрания изпълнител, така и след въвеждането в експлоатация на системата за събиране на пътни такси. Заложеният срок по договора, който ще бъде подписан с бъдещия изпълнител на тол системата, е 7 месеца. След това ще има 12-месечен период за оценка на ефективност и отстраняване на дефекти, като през това време системата ще функционира и ще генерира приходи. Индикативната стойност на системата е 200 млн. лв., като средствата няма да се разходват от бюджета на АПИ, а ще се генерират в тригодишен период от приходите от тол такси и електронни винетки. Тя ще бъде собственост на държавата и ще е съвместима с работещите системи в други европейски страни.