МРРБ и АПИ работят за изграждане на автомагистрала „Струма“ без риск от загуба на европейско финансиране

МРРБ и АПИ работят за изграждане на автомагистрала „Струма“ без риск от загуба на европейско финансиране

06 април 2017 | 18:17

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов и Пирин Пенчев, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), подчертаха в изявление, че нито АПИ, нито МРРБ са искали процедурата „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ да бъде прекратена.

Основна причина за това решение на УС на АПИ е установената на 31 март липса на част от офертата на един от участниците в нея. Ръководството на АПИ незабавно е уведомило за това компетентните органи, които са образували досъдебно производство и са започнали незабавни процесуално – следствени действия.

Общо бе мнението, че такова нарушение на правилата за работа на комисията и на императивните законови изисквания по отношение на реда за съхранение и разглеждане на постъпили оферти, компрометира изцяло процедурата, принципите за публичност, прозрачност, честна и лоялна конкуренция. Характерът на нарушението прави прекратяването на процедурата единственото законосъобразно решение към момента и ако тя не бъде прекратена, това би довело до корекции в размер на 100 процента от осигуреното европейско финансиране.

В рамките на изявлението се посочи, че АПИ незабавно започва работа по подготовката на нова документация съгласно действащия ЗОП, така че да може в срок от 2 - 3 месеца поръчката да бъде обявена отново по досегашното трасе, без промяна на техническите параметри.

Министър Спас Попниколов изрази убеждение, че при отговорно и професионално отношение в работата - не само в подготовката, но и при провеждането на нова процедура, проектирането и строителството на обекта могат да приключат в сроковете по Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020. Той подчерта, че решението и обявяване на процедурата за изграждане на отсечката на Лот 3.2. – Кресненското дефиле трябва да стартират във възможно най-кратък срок, защото именно нейното забавяне е най-същественият риск за цялостното завършване на АМ „Струма“ и потенциалната загуба на европейски средства.

  • Прикачени файлове (2)
    Изявление на министър Спас Попниколов
    Изявление на инж. Пирин Пенчев
Прикачени файлове (2)