МРРБ издаде разрешение за строеж на междусистемната газова връзка Гърция – България за територията на областите Стара Загора, Хасково и Кърджали

МРРБ издаде разрешение за строеж на междусистемната газова връзка Гърция – България за територията на областит

14 септември 2017 | 15:01

Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали. Със заповедта, подписана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, се дава разрешение на компанията „Ай Си Би Джи“ АД да извърши предвидените строително-монтажни дейности в съответствие с одобрения проект.

Обектът е приоритетен, тъй като чрез реализацията му ще се осигурят повече източници за доставка на природен газ за България чрез изграждане на нова тръбопроводна система и чрез свързване на газопреносната ни мрежа с Гърция.

Разрешението за строеж е публикувано в Публичния регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.