Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република Бъл

Обявена е тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и

31 юли 2017 | 16:13

Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria, Directorate General “Territorial Cooperation Management” intends to award a service contract for “Upgrading the Management information systems and the Beneficiary portals under the INTERREG-IPA CBC Programmes managed by Bulgaria”

The tender dossier is available below.

The deadline for submission of tenders is 31.08.2017, 16.30 h. local time (Eastern European Time).

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за Надграждане на информационните системи за управление и бенефициентските портали по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България.

Тръжното досие е на разположение като прикачен файл отдолу.

Крайният срок за подаване на оферти е 31.08.2017, 17.00 ч. местно време.

  • Прикачени файлове (1)
    MIS2020_upgrade
Прикачени файлове (1)