Отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево

Отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево

12 април 2017 | 16:45

Обявление на областния управител на Област Стара Загора за започнала отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Полски градец, община Раднево, попадащи в границите на концесионен обект Рудник „Трояново-1“ обект 2, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“

  • Прикачени файлове (1)
    Обявление
Прикачени файлове (1)