Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево

Отчуждителна процедура на на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево

16 юни 2017 | 17:30

Обявлението е изготвено от Областна администрация на област Стара Загора за започнала отчуждителна процедура на имоти – частна собственост в землището на с. Овчарци, община Раднево, попадащи в границите на концесионен обект Рудник „Трояново-1“ обект 2, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“.

  • Прикачени файлове (1)
    Обявление
Прикачени файлове (1)