Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-14.12.2016 г. в гр. Банско

Презентации и материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 13-1

15 декември 2016 | 15:45
  • Прикачени файлове (11)
    Възможности за финасиране на проекти за администрации и бизнеса
    Електронни административни услуги на община Радомир
    Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 ЮЗР
    Изпълнение на програмите, финансирани от ЕСИФ ЮЗР
    Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 ЮЗР
    Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 ЮЗР
    Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 ЮЗР
    Програма Хоризонт 2020
    Програми за ЕТС ЮЗР
    Процедура Независим живот
    Четвърта процедура за Етикет за иновации и добро управление на местно ниво
Прикачени файлове (11)