Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради

20 юни 2017 | 12:57
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Мотиви
    Справка на постъпилите предложения с обосновка за неприетите предложения по проекта
    Справка за постъпилите предложения и обосновка
Прикачени файлове (4)