Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02– 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн., ДВ, бр. 83 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД - 02– 20 - 4 от 2016 г. за предоставяне на услуги

09 август 2017 | 15:33
  • Прикачени файлове (3)
    Проект
    Мотиви
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)