Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Проект на Наредба № за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните терит

06 юни 2017 | 09:06
  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Таблица за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)