Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастър

14 август 2017 | 16:21
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
    Доклад към проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Прикачени файлове (2)