Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на региона

05 юли 2017 | 16:46
  • Прикачени файлове (7)
    Проект на Постановление на Министерския съвет
    Доклад към проект на постановление на Министерския съвет
    Проект на устройствен правилник
    Становище на дирекция Модернизация на администрацията
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Справка за отразяване на становищата, получени след съгласуване на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
    Справка за отразяване на коментари, получени след публикуване на проектa на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Портала за обществени консултации
Прикачени файлове (7)