Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенци

28 април 2017 | 16:36
  • Прикачени файлове (4)
    Доклад
    Проект на ПМС
    Частична предварителна оценка на въздействие
    Становище по чл. 30б, ал. 3 от УПМСНА
Прикачени файлове (4)