Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенци

16 януари 2017 | 17:30
  • Прикачени файлове (4)
    Проект
    Доклад
    Частична предварителна оценка на въздействие
    Становище по чл. 30б, ал. 3 от УПМСНА
Прикачени файлове (4)