Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона з

07 септември 2017 | 16:49
  • Прикачени файлове (4)
    Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата
    Доклад
    Становище на МС
    Частична предварителна оценка
Прикачени файлове (4)