Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична общинска собственост, и за допълнение в списъка на общинските пътища

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост, за път - публична

21 август 2017 | 11:03
  • Прикачени файлове (2)
    Проект
    Мотиви
Прикачени файлове (2)