Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична общинска собственост, за обявяване на път - публична общинска собственост за път - публична държавна собственост, и за промяна в списъка на репу

Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на път - публична държавна собственост за път - публична

17 януари 2017 | 15:41
  • Прикачени файлове (2)
    Проект
    Доклад
Прикачени файлове (2)