Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по пр

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национа

20 януари 2017 | 18:26
  • Прикачени файлове (3)
    Проект
    Доклад
    Оценка на въздействието
Прикачени файлове (3)