Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 7 декември 2016 г. в гр. Русе

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Севе

09 февруари 2017 | 16:37
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)