Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 22 ноември 2016 г. в гр. Ямбол

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоиз

09 февруари 2017 | 16:42
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)