Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено в периода 01-02 декември 2016 г., област Пловдив

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен

09 февруари 2017 | 16:49
  • Прикачени файлове (1)
    Протокол
Прикачени файлове (1)