Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец

Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Б

13 февруари 2017 | 14:45
  • Прикачени файлове (5)
    Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 26-27.01.2017 г. в Боровец
    Приложение 1
    Приложение 2
    Приложение 3
    Приложение 4
Прикачени файлове (5)