Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020

Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни пред

07 юни 2017 | 10:26

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес:  jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Важна забележка: Тук представеният документ е само предварителен вариант на Насоките за кандидатстване и не следва да се разглежда като покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.

 

Първия вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения може да намерите под текста.

  • Прикачени файлове (1)
    1st draft_Second CfP
Прикачени файлове (1)