Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2014-2020

Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни пред

07 юни 2017 | 11:04

 

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес: SKanatov@mrrb.government.bg

 

Забележка: Тук представените документи са само предварителен вариант на бъдещите официални насоки и не следва да се разглежда като покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.

Пакетът документи за публично обсъждане можете да видите в прикачен файл под текста.

  • Прикачени файлове (1)
    Applicant's Package - Public Consultation
Прикачени файлове (1)