Обхват, съвети за развитие, проучвания

Протокол от съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 18.12.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:11
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено на 23.10.2017 г. в гр. Кърджали
21 февруари 2018 | 16:10
Казус 3 Бургас: Взаимодействия суша – море
22 януари 2018 | 15:13
Национален морски пространствен план, предвид транспониране на Директива 2014/89/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета, влязла в сила от 18.09.2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране по проект MARSPLAN-BS
21 декември 2017 | 16:51
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, проведено на 29-30.06.2017 г. в гр. Луковит
09 август 2017 | 15:06
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северен централен район, проведено на 20.06.2017 г. в гр. Разград
09 август 2017 | 15:04
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, проведено на 01-02.06.2017 г. в гр. Копривщица
09 август 2017 | 15:02
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район, проведено на 15.06.2017 г. в гр. Смолян
09 август 2017 | 14:50
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец
09 август 2017 | 14:48
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Североизточен район, проведено на 27.06.2017 г. в гр. Варна
09 август 2017 | 14:44
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югоизточен район, проведено на 30.06.2017 г. в гр. Сливен
20 юли 2017 | 16:56
Материали от заседанието на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Югозападен район, проведено на 27-28.06.2017 г. в гр. Правец
29 юни 2017 | 17:03