Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране на външни експерти по Третата покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България

Удължаване срока за кандидатстване, посочен в обявлението за провеждане на обществена поръчка за набиране на в

09 октомври 2017 | 11:40

Съвместният секретариат на програмата ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България удължава срока на публикуваното обявление и документация за провеждане на  обществена поръчка за набиране на външни експерти за извършване на техническа експертиза при оценка на проектните предложения на втората стъпка от кандидатстване по Третата покана на програмата. Процедурата за набиране на външни експерти се провежда по реда на Румънското национално законодателство.

Обявлението и документацията /покана № 415157/  се намират на страницата на Националната агенция за обществени поръчки на Румъния (НАОПР) на следния линк: https://www.e-licitatie.ro. 

За достъп до документацията е необходимо да преминете през следните стъпки:

1.При отваряне на сайта на НАОПР следва да преминете в раздел Award procedures, под-раздел Request for Quotations

2.Изберете бутон Request for Quotation Invitations List

3.След отваряне на диалоговия прозорец следва да въведете номера на обществената поръчка – 415157 в поле Invitation no: след което въведете символите показани в щрихованото поле и завършите търсенето с натискането на бутон Search.

Кандидатстването се извършва само по електронен път!

Крайният срок за кандидатстване е 23.10.2017г., 15 часа.