Зам.-министър Малина Крумова: Голяма част от сградите със споразумения за финансиране по програмата за саниране са в етап на изпълнение

Зам.-министър Малина Крумова: Голяма част от сградите със споразумения за финансиране по програмата за саниран

16 юни 2017 | 18:05

455 са готовите санирани сгради, 567 са в процес на изпълнение на строително-монтажните работи, 381 сгради са с възложени договори и незапочнато изпълнение на строителните дейности. Тези данни доказват, че голяма част от 2022 сгради, с които има вече подписани споразумения с Българската банка за развитие, са в някакъв етап на изпълнение. Нашите очаквания са до края на следващата година всички сгради, за които има осигурено финансиране, да бъдат приключени, с обработени документи, така че да бъдат разплатени изпълнените дейности“.

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова на заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по икономическа политика, енергетика и туризъм, което се проведе гр. Първомай. С представителите на общините бяха дискутирани актуални въпроси по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и местни политики по енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Заместник-министърът представи информация по настоящите дейности по програмата, възможностите за нейното развитие и оптимизиране, добрите практики по нея, отговори на наболели въпроси и събра предложения от присъстващите с вече придобит опит и преки наблюдения по програмата.

Сред добрите практики с големи положителни ефекти заместник-министърът посочи добрите информационни кампании от страна на общините, които водят до по-добро разбиране на програмата и по-голяма активност от страна на собствениците. Като други примери бяха посочени цялостното планиране на мерките, като цветовото райониране в град Бургас, което придава далеч по-добър ефект на жилищната среда, както и унифицираните решения за отделни строителни дейности.

Крумова подчерта, че е създадена работна група, която отчита необходимостта от оптимизиране и подобряване на програмата. „В процес на разработване е унифицирана и стандартизирана документация, която да подпомогне възложителите за провеждане на обществените поръчки за основните дейности по програмата“, поясни тя. Ще бъде въведена оптимизация на референтните стойности и диференциране на различните типове дейности. Обмисля се и допълване на децентрализирания модел на контрол, изясняване ролята на различните институции по отношение на контрола на изпълнение на дейностите. Разработват се технически указания, които да дават по-голяма яснота за изпълнението на мерките. Търсят се начини да се изградят по-добри контролни механизми, които да гарантират качествено изпълнение на услугата и допустимостта на дейностите и финансирането им по програмата. Обмислят се начини за подобряване на организацията по процеса, включително и на взаимоотношенията между участниците. „Ключов елемент е и отговорността на собствениците, за да имат те ангажимент за поддръжката на подновените сгради и тази инфраструктура“, допълни заместник-министърът.