Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството

Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.

05 септември 2017 | 13:20

В Държавен вестник от 05.09.2017 г. е публикувана издадена Заповед № РД-02-14-709/30.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на министъра на териториалното развитие и строителството, като в тeкста на Приложение № 1, т. 2 думите:

- от юг - пътят кв. „Аспарухово - кв. „Галата“.“

се заменят с думите:

„- от юг - пътят кв. „Аспарухово - кв. „Галата“;

- от запад - източния бряг на дере „Карантината“.“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 от АПК.

  • Прикачени файлове (1)
    Заповед
Прикачени файлове (1)