Доставка на офис мебели за Програмите за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ, управлявани от Република България

06 юли 2017 | 10:25

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за доставка на офис мебели по програмите за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП, между България и Сърбия, България и Македония и България и Турция, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ и управлявани от Република България.

 Крайният срок за подаване на оферти е 07.08.2017, 17.00 ч. местно време.

 Тръжното досие е на разположение на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu.

Допълнителна информация, както и отговори на въпроси, свързани с тръжната процедура, ще бъдат публикувани на гореспоменатите интернет страници.

  • Прикачени файлове (1)
    Тръжно досие