Актуална информация за напредъка по програмата

Област

Брой сключени договори за целево финансиране

Брой сгради със стартирали  дейности  (от момента на стартиране изготвянето на ТО)

Брой сгради със стартирали  СМР

Брой сгради въведени  в експлоатация

РЗП (м2)

Прогнозна стойност на ОП с ДДС

Стойност на сключените договори с ДДС

Благоевград

189

189

60

54

888 906

194 349 722,51 лв.

137 059 506,58 лв.

Бургас

236

236

63

18

1 868 560

352 398 325,93 лв.

259 141 729,48 лв.

Варна

57

51

6

3

319 524

60 993 311,95 лв.

40 283 814,63 лв.

Велико Търново

49

49

10

9

264 642

22 094 671,39 лв.

20 750 715,32 лв.

Видин

22

18

3

10

119 511

12 588 456,80 лв.

11 355 815,06 лв.

Враца

36

35

18

2

147 613

23 156 320,73 лв.

11 877 858,96 лв.

Габрово

50

50

14

9

323 144

54 071 762,06 лв.

42 182 669,30 лв.

Добрич

53

39

2

7

278 764

17 588 410,44 лв.

5 839 629,35 лв.

Кърджали

58

58

12

3

332 036

39 858 154,80 лв.

31 338 657,19 лв.

Кюстендил

65

65

47

15

328 689

60 005 050,28 лв.

54 980 676,65 лв.

Ловеч

33

29

5

2

158 707

22 079 701,57 лв.

10 725 503,99 лв.

Монтана

18

18

6

6

77 883

18 326 553,92 лв.

10 667 743,00 лв.

Пазарджик

69

69

12

23

360 870

71 134 966,34 лв.

44 485 779,41 лв.

Перник

62

62

12

6

368 036

53 613 041,21 лв.

43 687 926,66 лв.

Плевен

47

38

4

5

309 028

34 884 018,47 лв.

28 743 614,87 лв.

Пловдив

152

143

40

13

757 633

124 652 040,15 лв.

59 219 163,00 лв.

Разград

22

22

8

2

114 525

17 786 591,99 лв.

9 010 617,79 лв.

Русе

31

30

0

4

206 206

27 390 360,00 лв.

26 129 061,05 лв.

Силистра

20

20

1

0

111 263

18 350 643,88 лв.

13 735 998,67 лв.

Сливен

64

64

8

3

389 425

30 837 165,60 лв.

13 236 192,18 лв.

Смолян

55

55

34

12

252 811

47 383 838,57 лв.

46 271 367,41 лв.

Софийска област

61

61

9

13

913 534

87 537 601,42 лв.

29 321 336,33 лв.

София-град

165

145

2

0

290 682

56 277 185,92 лв.

36 112 559,53 лв.

Стара Загора

111

111

49

14

765 758

124 877 986,63 лв.

82 444 067,46 лв.

Търговище

33

30

14

0

197 654

32 413 342,36 лв.

13 268 450,71 лв.

Хасково

180

173

64

18

796 614

154 176 529,37 лв.

95 647 692,64 лв.

Шумен

45

45

6

6

259 672

37 206 718,99 лв.

24 535 795,43 лв.

Ямбол

39

38

11

9

272 602

46 978 379,33 лв.

40 392 583,25 лв.

Общо

2022

1943

521

266

11 474 290

1 843 010 852,61 лв.

1 242 446 525,87 лв.

               

*247 сгради без проведена ОП за инженженеринг Smyadovo